ประวัติบริษัท

บริษัท อลิชา กรุ๊ป จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105546117779 เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 29 กันยายน 2546 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ประกอบธุรกิจประเภท พัฒนาและขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทมีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 624 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ : 02-426-4168-9 โทรสาร : 02-426-4742

ประวัติโครงการในเครือ อลิชา

บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2545
โดยใช้ชื่อโครงการว่า
โครงการบ้านอลิชา 1 เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น
จำนวน 68 หลังบนเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่
แบบบ้านมี 3 แบบ คือ แบบอรจิรา (S) , แบบอรรวี (M) , แบบอารดา (L) เนื้อที่ประมาณ 50 – 100 ตาราวา
โครงการที่ 2 ดำเนินงานในปลายปี 2546
โดยใช้ชื่อโครงการว่า โครงการบ้านอลิชา 2 เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น
จำนวน 68 หลัง บนเนื้อที่ประมาณ 19 ไร่
แบบบ้านมี 4 แบบ คือ แบบอรจิรา (S) , แบบอรรวี (M) , แบบอารดา (L) , แบบอมาวดี (XL) เนื้อที่ประมาณ 50 - 141 ตารางวา
โครงการที่ 3 ดำเนินงานในกลางปี 2549
โดยใช้ชื่อโครงการว่า โครงการ อลิชาเพลส เป็นโครงการทาวน์โฮม 3 ชั้น
จำนวน 107 หลัง บนเนื้อที่ประมาณ 11 ไร่เศษ
แบบทาวน์โฮมมี 1 แบบ คือ หน้ากว้าง 5 เมตร ลึก 18 เมตร
เนื้อที่ประมาณ 22 ตารางวา
โครงการที่ 4 ดำเนินงานในปลายปี 2549
โดยใช้ชื่อโครงการว่า โครงการบ้านอลิชา 3 เป็นโครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น
จำนวน 56 หลัง บนเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่
แบบบ้านมี 3 แบบ คือ S M L
เนื้อที่ประมาณ 56 - 168 ตารางวา
โครงการที่ 5 เริ่มโครงการปลายปี 2550
  • บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 15 หลัง
  • ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น จำนวน 110 หลัง
บนเนื้อที่ 14 ไร่ แบบบ้านเดี่ยวมี 2 แบบ คือ 1. พื้นที่ใช้สอย 155 ตารางเมตร 2. พื้นที่ใช้สอย 182 ตารางเมตร แบบทาวน์โฮมมี 1 แบบ คือ หน้างกว้าง 5 เมตร ลึก 20 เมตร
โครงการที่ 6 เริ่มดำเนินงานในปี 2552
โดยใช้ชื่อโครงการว่าโครงการบ้านอลิชา 4
เป็นโครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น บนเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่
แบบบ้านมี 3 แบบ คือ S M L
เนื้อที่ประมาณ 155 - 230 ตารางวา
โครงการที่ 7 เริ่มโครงการในปี 2551
โดยใช้ชื่อโครงการว่า สิระแมนชั่น
เป็นอพาร์ทเม้นท์ 4 ชั้น จำนวน 3 อาคาร
มีห้องพักรวมทั้งสิ้น 192 ห้อง
โครงการที่ 8 จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างปลายปี 2553
บนเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่
ภายใต้ชื่อโครงการบ้านอลิชา 5 แบ่งเป็น
  • บ้านเดี่ยว 2 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 50 ตารางวา จำนวน 20 หลัง
  • บ้านแฝด 2 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 36 ตารางวา จำนวน 34 หลัง
โครงการที่ 9 จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างปลายปี 2555
บนเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ ภายใต้ชื่อโครงการ The Place by Alicha
แบ่งเป็น แบบทาวน์โฮมมี 1 แบบ คือ หน้ากว้าง 5 เมตร ลึก 10 เมตร
เนื้อที่เริ่มต้น 20 ตารางวา จำนวน 122 ยูนิต